0 0,00 
  • Brak produktów w koszyku

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BIOKULTURALNI , ul. Modlińska 61 lok. 107, 03-199 Warszawa, e-mail: biuro@biokulturalni.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Data odbioru(*) _____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________

 

– Data ________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Ewentualnie skorzystaj z formularza online:

 

X